Helsinki

Helsinki on järjestämisvastuussa kaupunkina eikä se ole osa hyvinvointialuetta. 

Soten ja pelastustoiminnan osalta sovelletaan kuitenkin samoja säännöksiä kuin hyvinvointialueilla ja se saa rahoituksen näihin tehtäviin samoin kriteerein kuin hyvinvointialueet.

Koska se ei ole hyvinvointialue, siellä ei järjestetä mm. aluevaaleja.  Helsingin kaupungin valtuusto käyttää myös näissä tehtävissä ylintä päätösvaltaa. Tehtävien hoitoon säädetään kuitenkin lailla joitain poikkeuksia. Sen tulee mm. eriyttää soten ja pelastustoimen kustannukset kirjanpidollisesti muusta kunnan toiminnasta.