Erikoissairaanhoito — kohtuullisella etäisyydellä ja korkeatasoisena

Haluamme, että lähin päivystyssairaala on kohtuullisella etäisyydellä sinusta, kun tarvitset erikoislääkärin hoitoa. Meille on tärkeää, että saat tarvitsemasi hoidon ja tuen ilman, että sinua ohjataan paikasta toiseen. Yliopistosairaaloillamme on tärkeitä erityistehtäviä ja niiden rahoituksen on oltava riittävä. Keskussairaalamme ovat keskeisessä asemassa toimivan sairaanhoidon kannalta. Kaikkien erikoissairaanhoidon toimijoiden välisen yhteistyön on sujuttava kitkattomasti ja potilaan on aina oltava keskiössä.

Haluamme:

  • että lähisairaaloilla on jatkossa tärkeä rooli ja erilaisia erityisvastuita, ja että niiden toimintoja alasajon sijaan kehitetään
  • että laaja-alaista poliklinikkatoimintaa on tarjolla lähelläsi
  • että myös pienemmillä sairaaloilla on oikeus suorittaa tavanomaisia päiväkirurgisia leikkauksia ja ylläpitää ympärivuorokautista yleistason päivystystä
  • että myös maaseudulla on riittävästi ambulansseja, joilla turvataan ensihoito kaikkialla maassamme
  • että Kela-taksipalvelut toimivat ja että ne suunnitellaan yksilölliset tarpeet huomioiden.

Perusterveydenhuolto — lähellä sinua, kun tarvitset sitä


Sinun on sairastuttuasi saatava nopeasti aika lääkärille riippumatta siitä, missäpäin maatamme asut. Julkisten hoitopalvelujen on oltava lähellä sinua. Oikeus saada apua ja tukea välittömästi, kun niitä tarvitaan, on tärkeä, ja koskee myös suun ja hampaiden hoitoa. Myös paperittomilla on oikeus terveydenhuoltoon. Haluamme: että palvelut ovat lähellä sinua. Haluamme turvata nykyiset terveyskeskukset ja, että kaikissa kunnissa...

Tutustu

Sosiaalihuolto — oikealla tavalla ja oikea-aikaisesti annettavaa apua


Haluamme vahvistaa toimenpiteitä, joilla ehkäistään henkistä pahoinvointia ja syrjäytymistä. Ennaltaehkäisevät toimet, varhainen puuttuminen ja moniammatillinen yhteistyö ovat tässä työssä avainasemassa. Koko perheen huomioiminen erilaisissa ongelmatilanteissa on tärkeää, jotta tukea ja apua voidaan tarjota parhaalla mahdollisella tavalla. Haluamme: lisätä sosiaalityöntekijöiden määrää varmistaaksemme, että apua tarvitsevat saavat sitä ajoissa  taata lastensuojelun resurssien riittävyyden kiristämällä henkilöstön vähimmäismitoitusta siten,...

Tutustu