Ville Varjo

656

"Sote saadaan kyllä kuntoon kun keskitytään asioihin eikä pelätä muutosta."

Olen kokenut ja asiakeskeinen diplomi-insinööri ja yrittäjä. Minulla on kokemusta kuntapuolen tilintarkastusasioista 8 vuoden ajalta, ja pidän hyvin tärkeänä että päätöksenteko tehdään laillisesti. Hyvinvointialueet ja aluevaltuustot ovat asiana niin uusia, että alkavan valtuustokauden aikana ei ole mielekästä lähteä tekemään suuria linjanvetoja vaan katsotaan ja suunnitellaan asiat tietopohjalta ja alueen asukkaiden tarpeita kuunnellen.

Nimi: Ville Varjo
Syntymävuosi: 1964
Alue: Varsinais-Suomi
Kotipaikka: Laitila
Titteli: dipl.ins.
Sähköposti: ville.varjo@turkoosi11.fi
Puhelinnumero: 0400786033

Vaaliteemat

Erikoissairaanhoito

Nykymallissa kuntien kannalta erikoissairaanhoidon menojen vaikea ennakoitavuus ja vaihtelu ollut hankalaa. Yksittäinenkin syöpähoito tai elinsiirto kun saattaa sekoittaa pikkukunnan talouden pahanpäiväisesti. Sote-uudistuksessa tämä harmi poistuu

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Pelastuspalvelut

Tavallaan hyvä esimerkki jo onnistuneesta "Soten osasta" on pelastustoimen hoitaminen aluepelastuslaitosten kautta. Alueellinen järjestelmä on jo nyt antanut paloasemille mm. mahdollisuuden hankkia uutta kalustoa. Myös uusia ajanmukaisia paloasemia on saatu mm. Askaisiin, Kakskertaan ja Lietoon. Ilman alueellista järjestelmää kunnat tuskin olisivat pystyneet tekemään noita investointeja.

Soten myötä aluepelastuslaitosten osalta rahoitus muuttuu valtion kautta tulevaksi, ja nykyinenkin malli näyttää alueellisen toiminnan hyödyt. Rahoitusmallin muutos tuskin tilannetta heikentää.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Perusterveydenhuolto

Meillä on jo nyt toimiva terveydenhuollon järjestelmä, osaavat ihmiset ja toimiva hallinto. Yhteistyö julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kesken toimii jo nyt hyvin; julkinen puoli ostaa palveluita yksityiseltä puolelta ja vastaavasti yksityinen puoli ohjaa tarvittaessa lähettein potilaita julkiselle puolelle.

Toki parannettavaa löytyy jonoista, vanhusten asumispalveluista ja palveluiden saavutettavuudesta. Kaikkiaan järjestelmä toimii kyllä ja sotelle on hyvät onnistumisen edellytykset.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›