Patrik Björkman

133

"TOIMIVAN HYVINVOINTIALUEEN PUOLESTA"

Patrik Björkman
Ikä / Ålder 39
Yrittäjä / företagare
Kolmen lapsen isä / Tre barns pappa
LUOTTAMUSTOIMET PORVOO
FÖRTROENDEUPPGIFTER I BORGÅ:
n Porvoon kaupunginvaltuutettu 2017–2021
Borgå stad fullmäktigeledamot 2017–2021
n Kaupunginkehityslautakunnan jäsen 2017–2021
Stadsutvecklingsnämndens medlem 2017–2021
n Kaupunginhallituksen varajäsen
Stadsstyrelsens ersättare 2017–2021
n Kokonhalli Oy Ab hallituksen puheenjohtaja 2017–2021
Kokanhallen Oy Ab styrelsens ordförande 2017–2021
n Itä-Uudenmaan ajoharjoittelusäätiön hallituksen puheenjohtaja 2020–
Stiftelsen för östranylands körbana styrelsens ordförande 2020–
n Itä-Uudenmaan aluepelastuslautakunnan puheenjohtaja 2020–
Ordförande för regionala räddningsnämnden i Östra Nyland 2020–
n Porvoon Yrittäjä puheenjohtaja 2021–
Borgå Företagare ordförande 2021–
n Itä Uudenmaan hyvinvointialueen poliittinen seurantaryhmä 2021–
Östra Nylands välfärdsområdes politiska uppföljningsgrupp 2021–

Nimi: Patrik Björkman
Syntymävuosi: 1982
Alue: Itä-Uusimaa
Kotipaikka: Porvoo
Titteli: Yrittäjä
Sähköposti: patte.bjorkman@gmail.com

Vaaliteemat

Pelastuspalvelut

1 Pelastustoimi
Räddningsväsendet
On taattava riittävä rahoitus
pelastustoimelle. Itä-Uudellamaalla
on kohteita, joita nykyinen rahoitusmalli ei ota huomioon. Budjettia ei saa
missään nimessä vähentää, palvelut on
pidettävä vähintään samalla tasolla, kun ne nyt
ovat ja henkilöstön saatavuus pitää turvata nyt
ja tulevaisuudessa.
Sopimuspalokunnat ovat todella tärkeitä koko
pelastustoimelle! Niiden rahoitusta tai koulutusta ei voi vähentää, vaan päinvastoin lisätä sekä
kehittää niiden osaamista ja paikallistuntemusta.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Perusterveydenhuolto

Palveluseteli pitää ottaa käyttöön, jotta voidaan
varmistaa tarpeeksi nopea ja laadukas hoitoon
pääsy. Se mahdollistaa, että yksityiset yritykset
voivat tarjota palveluita hyvinvointialueelle. On
tärkeätä, että ihminen pääsee ajoissa hoitoon,
on sitten kyse terveyskeskuspalvelusta tai mielenterveyspalvelusta.
Yritykset pitää ottaa huomioon hyvinvointialuetta rakennettaessa. Kilpailutukset ja
hankinnat pitää tehdä niin, että myös meidän
paikalliset yrityksemme voivat niihin osallistua.
Se, että ihminen pääsee nopeasti hoitoon, on
kaikille taloudellisesti kannattavampaa ja ihmisten hyvinvoinnille tärkeätä. Palvelun saatavuus
ja nopeus on kaiken A ja O

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Lapset, nuoret ja perheet

Koulujen terveydenhuollon, psykologien ja
kuraattoreiden saavutettavuus ilman viivytyksiä
on välttämätöntä. Nämä palvelut ovat koululaiselle ja perheille todella tärkeitä. Se että niihin ei
satsata, maksaa alueelle monta kertaa enemmän
kuin että saataisiin palvelua nopeasti. Resursseja pitää lisätä.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›