Mikaela Nylander

169

"Hyviä palveluita turvallisella itäisellä Uudellamaalla "

Aluevaaleissa on kyse meidän hyvinvoinnista ja laadukkaista palveluista, jotka ovat saatavilla koko itäisellä Uudellamaalla myös ruotsiksi. On äärimmäisen tärkeätä, että voidaan tuntea turvallisuutta elämän kaikissa vaiheissa riippumatta siitä missä päin itäistä Uuttamaata asuu. Meidän tulee pystyä luottamaan siihen, että saamme tarvittavaa hoitoa ja palveluita silloin kun niitä tarvitaan – lähellä ja ihmiskeskeisesti.

Osaamista, näkemystä ja kokemusta.

- Mielenterveyspalveluita tulee kehittää laajasti
- Ikäihmisten asumisessa puuttuu ns välimuoto koko itäiseltä Uudeltamaalta – tarvitsemme lisää vaihtoehtoja asumisessa
- Lisää käsipareja tarvitaan vanhustenhuollossa
- Ennalta ehkäisevä työ ja oikea hoito oikea-aikaisesti on järkevää sekä inhimillisesti että taloudellisesti
- Yhteistyö yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa mahdollistaa järkevän vastuunjaon
- Ruotsinkieliset palvelut tulee turvata
- Itäinen Uusimaa tarvitsee liikkuvia palveluita terveysbussin muodossa
- Terveyskeskuksiamme tarvitaan joka puolella itäisellä Uudellamaalla myös tulevaisuudessa
- Perhe on kokonaisuus ja koko perhettä on tuettava
- Koulukuraattoreiden, -psykologien ja terveydenhoitajien on pysyttävä kouluissa myös jatkossa
- Nuorten, jotka tarvitsevat tukea ja palveluita tulee saada niitä matalalla kynnyksellä ja yhdestä paikasta
- Porvoon sairaalaa tulee kehittää monipuolisena aluesairaalana
- Pelastustoimen resurssit tulee turvata

Nimi: Mikaela Nylander
Syntymävuosi: 1970
Alue: Itä-Uusimaa
Sähköposti: mikaela.nylander@gmail.com
Puhelinnumero: 0505113029
Jäsenenä: