Klemetti Näkkäläjärvi ( Juvvá Lemet)

335

"Hyvinvointi- ja pelastuspalvelut ovat perusoikeus ja takaavat alueen elinvoimaisuuden. Palvelut tulee järjestää lähellä asukkaita ja saamenkieliset palvelut on turvattava. "

Olen tutkija Enontekiöltä. Työskentelen myös omassa yrityksessäni, joka tarjoaa saamen kielen ja saamelaiskulttuurin mukaisia palveluja. Äidinkieleltäni olen pohjoissaamenkielinen. Perheeseeni kuuluu kolme aikuista lasta, kouluikäinen lapsi ja puoliso. Olen koulutukseltani filosofian tohtori (kulttuuriantropologia) ja filosofian lisensiaatti (saamen kieli ja kulttuuri). Pääasiallinen työni on tutkia ilmastonmuutoksen vaikutuksia saamelaiskulttuurille, saamelaisten hyvinvoinnille ja laajemmin arktisille alkuperäiskansoille.

Olen työskennellyt saamelaishallinnossa Suomessa ja Norjassa. Olen toiminut Suomen Saamelaiskäräjillä pitkään jäsenenä ja myös päätoimisena puheenjohtajana. Hyvinvointi- ja pelastussektori ovat minulle tuttuja luottamustoimien kautta sekä nykyisessä tutkimustyössäni.

Minulle tärkeitä arvoja ovat kielelliset ja kulttuuriset perusoikeudet, ihmisoikeudet ja luonnon monimuotoisuus sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja sen hillitseminen. Olen lähtenyt ehdokkaaksi aluevaaleihin, koska haluan olla mukana edistämässä Lapin hyvinvointi- ja pelastuspalveluja yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti ottaen huomioon alueelliset erityisolosuhteet ja kielelliset ja kulttuuriset oikeudet. Näiden palvelujen tulee olla nykyistä paremmalla tasolla Lapin hyvinvointialueen ottaessa vastuun palvelujen järjestämisestä. Palvelujen turvaaminen harvaan asutulla alueella on tärkeää alueen elinvoimaisuuden ja asukkaiden yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi. Riittävä palvelurakenne on myös elinkeinoelämän menestymisen edellytys. Saamenkielisten ja -kultuurinmukaisten palvelujen säilyminen ja kehittyminen tulee turvata uudistuksessa.

Huom! Saamenkielinen esittely löytyy English- välilehdeltä.

Sitoutumaton  
Nimi: Klemetti Näkkäläjärvi ( Juvvá Lemet)
Syntymävuosi: 1960
Alue: Lappi
Kotipaikka: Enontekiö
Titteli: tutkijatohtori, yrittäjä