Anna Sofia Nevanlinna

651

"Terveys on vastuuta, oikea-aikaisia palveluja ja ryhmätyötä. Sote-uudistus on mahdollisuus uusille toimiville rakenteille."

Olen ehdokkaana, koska SOTE-uudistus on valtavan upea mahdollisuus rakentaa uusi toimiva järjestelmä, josta voimme olla ylpeitä.

Terveydenhoitajat ovat korkeasti kouluttautuneita moniosaajia, jotka osaavat tehokkaasti koordinoida ja ohjata eteenpäin ihmisiä muun avun tarpeen ääreen sekä tehdä itse ainutlaatuisella otteella ennaltaehkäisevää työtä. Terveydenhoitajan työhön kuuluu myös vahvasti moniammatillinen ryhmätyö. Ainutlaatuisen näköalapaikan ja ryhmätyötaitojen ansiosta, on tärkeää, että juuri terveydenhoitajia pääsee aluevaltuustoon päättämään uudesta palvelurakenteesta.

Ennaltaehkäiseviä palveluja tarvitaan, jotta ihmiset saavat tukea ja tietoa vastuun ottamiseksi omasta terveydestä ja hyvinvoinnista. Hyvätkään omat valinnat ja itsestä huolehtiminen ei aina riitä, vaan tarvitaan järkevät rakenteet mahdollistamaan oikea-aikainen hoito. Hyvä ennaltaehkäisy on lisäksi perusta resurssien riittämiselle koko sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Ennaltaehkäisy on a ja o myös ikäihmisten palveluissa. Iästä riippumatta terveys rakentuu peruspalikoista kuten liikunta, sosiaaliset suhteet, uni ja ravinto. Esimerkiksi hyvät liikuntapalvelut ja mahdollisuus ylläpitää sosiaalisia suhteita on elintärkeää koko elämänkaaren ajan. Paljon voidaan hoitaa kotona, mutta välillä hoitokoti on ainut vaihtoehto.

Näen digipalveluissa suuren mahdollisuuden. Kaikkea ei voi tietenkään hoitaa etänä mutta hyvin suunniteltu palvelukokonaisuus digipalveluineen on ehdottomasti nykyaikaa. Kaikkeen ei tarvita myöskään heti lääkärin (etä)vastaanottoa. Hyvällä ryhmätyöllä ja tehtävien jaolla, palvelu toimii sujuvasti sekä asiakkaan että työntekijän kannalta.

Työterveyshoitajana haluan olla rakentamassa työntekijäkokemusta Länsi-Uudellamaalla. Hyvä työntekijäkokemus on edellytys hyvälle asiakaskokemukselle. Riittävä, osaava, motivoitunut henkilöstö on avainroolissa, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluverkosto toimii ja jokainen voi tuntea olonsa tervetulleeksi niin asiakkaana kuin työntekijänäkin.

Terveys tehdään yhdessä!

ps. tekstini ovat erejä kaikilla kielillä näillä sivuilla, kannatta lukea ne kaikki ❤️

Nimi: Anna Sofia Nevanlinna
Syntymävuosi: 1976
Alue: Länsi-Uusimaa
Kotipaikka: Espoo
Titteli: Terveydenhoitaja, yrittäjä ja luontaishoitojen asiantuntija
Sähköposti: asnevanlinna@gmail.com
Puhelinnumero: 0503591155
Jäsenenä:

Vaaliteemat

Lapset, nuoret ja perheet

Mielenterveyspalvelut tulee resurssoida oikein. Emme voi enää odottaa mielenterveyspalveluiden järjestämisen kanssa riittävän laajasti.

Neuvolan pitää saada tehdä työnsä kunnolla, koska lapsuudessa luodaan pohja koko elämälle.

Jokainen ansaitsee ennaltaehkäisevät palvelut terveytensä ylläpitämiseksi. Toimiva ennaltaehkäisy on myös perustuskivi toimivalle järjestelmälle.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Perusterveydenhuolto

Hyvät työolot edellytyksenä hyvälle toiminnalle läpi koko terveydenhuollon. sillä hyvä työntekijäkokemus mahdollistaa hyvän asiakaskokemuksen.

Hoitovelka tulee hoitaa pois ja tämän jälkeen on vain järjestelykysymys, että hoitoon pääsy saadaan riittävän nopeaksi.

Mielenterveyspuolelle tarvitaan riittävästi matalankynnyksen palveluita.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›

Vanhuspalvelut

Kaikkea ei voi hoitaa kotona, eikä hoitokotipaikkaa voi odottaa liian kauan. Resurssit eivät ole vain numeroita vaan mahdollistavat hyvän elämän.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›