Klemetti Näkkäläjärvi ( Juvvá Lemet)

335

"Buresbirgen- ja gádjunbálvalusat leat vuođđorievttit ja dáhkidit guovllu eallinvuoimmálašvuođa. Bálvalusat galget ordnejuvvot lahka orruid ja sámegielalaš bálvalusat fertejit dáhkiduvvot"

Mun lean dutki Eanodagas. Barggan maid iežan fitnodagas, mii fállá bálvalusaid sámegiela ja sámi kultuvrra mielde. Mu eatnigiella lea davvisámegiella. Mu bearrašii gullet golbma rávis máná, skuvlaahkásaš mánná ja guoibmi. Mus lea filosofiija doaktára (kulturantropologiija) ja filosofiija lisensiáhta (sámegiella ja sámi kultuvra) oahppu. Mu váldobargun lea dutkat dálkkádatrievdama váikkuhusaid sámi kultuvrii, sámi buresbirgejupmái ja viidáseappot árktalaš álgoálbmogiidda.

Mun lean bargan sámi hálddahusas Suomas ja Norggas. Mun lean bargan guhká Suoma sámedikkis dan áirrasin ja maid váldodoaibmasaš ságadoallin. Buresbirgen- ja gádjunsektor leat munnje oahppásat luohttámušdoaimmaid bakte sihke dáláš dutkanbarggustan.

Munnje dehálaš árvvut leat gielalaš ja kultuvrralaš vuođđorievttit, olmmošrievttit ja luonddu máŋggahápmásašvuohta sihke dálkkádatrievdamii vuogáiduvvan ja dan goahcan. Mun lean vuolgán evttohassan guovlluválggaide, daningo háliidan leat mielde ovddideame Sámi buresbirgen- ja gádjunbálvalusaid ovttaveardásaččat ja dásseárvosaččat vuhtii válddedettiin guvllolaš earenoamáš diliid sihke gielalaš ja kultuvrralaš rivttiid. Dát bálvalusat galget leat dáláža buoret dilis go Sámi buresbirgenguovlu váldá ovddasvástádusa bálvalusaid ordnemis. Bálvalusaid dorvvasteapmi hárvvit orrojuvvon viidodagas lea dehálaš viidodaga eallinvuoimmálašvuođa ja orruid ovttaveardásaš meannudeami dorvvasteami várás. Nohkka buorre bálvalanráhkadus lea maid ealáhuseallima menestumi eaktu. Bálvalusaid seailun ja ovdáneapmi sámegielalaš ja sámi kultuvrra mielde galgá dorvvastuvvot ođasnuhttimis.

Independent  
Name: Klemetti Näkkäläjärvi ( Juvvá Lemet)
Year of birth: 1960
County: Lapland
Town: Eanodat
Title: Dutkidoavttir, fitnodatbargi

Important political topics